הבחינות

כלכלה
פרק זה כולל תרגילים רבים לקראת המבחן בכלכלה כניסה...
סטטיסטיקה
פרק זה כולל תרגילים רבים לקראת המבחן במימון וסטטיסטיקה כניסה...
מימון
תרגול במימון וסטטיסטיקה כניסה...
חשבונאות
פרק זה כולל תרגילים רבים לקראת המבחן כניסה...
דיני ניירות ערך
פרק זה ממוקד בחינה לקראת הבחינה ב"דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית" של רשות ניירות ערך. בפרק ניתן לפתור בחינות לדוגמא, המבוססות על בחינות עבר, ששוחזרו באופן מלא על ידי צוות המרצים של אורין-שפלטר השכלה פיננסית. כניסה...
מקצועית א'
ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים כניסה...
מקצועית ב'
ניהול תיקים כניסה...
יסודות הביטוח
כניסה...
גמר פנסיוני
כניסה...
פיקניק פיננסי
קורס המשך - פיקניק פיננסי 2 כניסה...
שלום אורח | הרשמה
הגדירו את רשות כדף הבית

לרכישת ספרים לכל המקצועות ניתן לפנות ל03-9444567 

 

 

אתיקה ודיני ניירות ערך
ספר ההכנה המקיף והממוקד לבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית
יסודות הביטוח
ספר הכנה למבחן ביסודות הביטוח. כולל את כל החומר התיאורטי ואלפי תרגילים. כולל את כל הבחינות מהשנים האחרונות
מקצועית א
ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים - הכנה לבחינת רשות ניירות ערך במקצועית א
מימון וסטטיסטיקה
ספר הכנה למבחן במימון וסטטיסטיקה.
חשבונאות
ספר לימוד מכוון בחינה לקראת בחינת רשות ניירות ערך בחשבונאות
כלכלה
כלכלה